Хосолсон үйлчилгээ

Интернэт & Ухаалаг төхөөрөмж хосолсон үйлчилгээний багцууд
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн интернет

Өрхийн хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын интернет

Байгууллагын хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

ХОСОЛСОН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

ЭНГИЙН

 • 2 mbps
 • 90+ суваг
 • Кино сангаас 2 кино

24,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 2mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 80GB
 • Шилжих хурд 256kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

ҮНДСЭН

 • 3 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Кино сангаас 3 кино
 • Кино багцаас 1 багц
 • Loyalty багц

36,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 3mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 150GB
 • Шилжих хурд 256kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

АХИСАН

 • 3 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Кино сангаас 4 кино
 • Кино багцаас 2 багц
 • Loyalty багц

46,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 3mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 200GB
 • Шилжих хурд 256kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

ХЯЗГААРГҮЙ 

 • 5 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Кино сангаас 5 кино
 • Кино багцаас 3 багц
 • +21 channel
 • Loyalty багц

66,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 5mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 300GB
 • Шилжих хурд 256kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

Нээлтийн урамшуулал зарлагдаж интернет & ухаалаг төхөөрөмжийг хамтад нь 50% хямдруулан 195.000 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой боллоо. Та амжиж захиалаарай.

Захиалга өгөх