Хосолсон үйлчилгээ

Интернэт & Ухаалаг төхөөрөмж хосолсон үйлчилгээний багцууд
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн интернет

Өрхийн хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын интернет

Байгууллагын хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

ХОСОЛСОН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

ҮНДСЭН

 • 6 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Кино сан 4 кино үнэгүй үзэх
 • Ази багц
 • Loyalty багц

36,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 6 mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 200GB
 • Шилжих хурд 256kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

АХИСАН

 • 8 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Кино сан 6 кино үнэгүй үзэх
 • Hollywood багц
 • Loyalty багц

46,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 8 mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 300GB
 • Шилжих хурд 256kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

ХЯЗГААРГҮЙ 

 • 10 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Кино сан 8 кино үнэгүй үзэх
 • Hollywood багц
 • Loyalty багц

66,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 10 mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 400GB
 • Шилжих хурд 256kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

БАГЦ 1

 • Үндсэн хурд 5 mbps
 • Сард ашиглах дата 50 GB
 • Шилжих хурд 256kbps

19,000₮

НӨАТ ОРСОН

БАГЦ 2

 • Үндсэн хурд 5 mbps
 • Сард ашиглах дата 70 GB
 • Шилжих хурд 256kbps

24,000₮

НӨАТ ОРСОН

БАГЦ 3

 • Үндсэн хурд 5mbps
 • Сард ашиглах дата 100GB
 • Шилжих хурд 256kbps

29,000₮

НӨАТ ОРСОН

30 сар тасралтгүй ашиглах гэрээ байгуулаад төхөөрөмжөө 0₮-өөр аваарай.

MNBC төхөөрөмжөө буцаан өгөөд 1 сар АХИСАН БАГЦ-г үнэгүй ашиглаарай.

Захиалга өгөх