Хосолсон үйлчилгээ

Интернэт & Ухаалаг төхөөрөмж хосолсон үйлчилгээний багцууд
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн интернет

Өрхийн хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын интернет

Байгууллагын хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

ХОСОЛСОН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

ЭНГИЙН

 • 2 mbps
 • 90+ суваг

24,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 2mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 100GB
 • Шилжих хурд 512kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

ҮНДСЭН

 • 3 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Loyalty багц

36,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 3mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 200GB
 • Шилжих хурд 512kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй
 • Кино сан контент захиалан үзэх
 • Кино багцаас контент захиалан үзэх

АХИСАН

 • 4 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Loyalty багц

46,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 4mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 300GB
 • Шилжих хурд 512kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй
 • Кино сан контент захиалан үзэх
 • Кино багцаас контент захиалан үзэх

ХЯЗГААРГҮЙ 

 • 5 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • +21 channel
 • Loyalty багц

66,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 5mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 400GB
 • Шилжих хурд 512kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй
 • Кино сан контент захиалан үзэх
 • Кино багцаас контент захиалан үзэх

БАГЦ 1

 • Үндсэн хурд 2 mbps
 • Сард ашиглах дата 50GB
 • Шилжих хурд 512kbps

22,000₮

НӨАТ ОРСОН

БАГЦ 2

 • Үндсэн хурд 3mbps
 • Сард ашиглах дата 80GB
 • Шилжих хурд 512kbps

30,000₮

НӨАТ ОРСОН

БАГЦ 3

 • Үндсэн хурд 5mbps
 • Сард ашиглах дата 120GB
 • Шилжих хурд 512kbps

39,000₮

НӨАТ ОРСОН

Нээлтийн урамшуулал зарлагдаж интернет & ухаалаг төхөөрөмжийг хамтад нь 50% хямдруулан 195.000 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой боллоо. Та амжиж захиалаарай.

Захиалга өгөх