Хосолсон үйлчилгээ

Интернэт & Ухаалаг төхөөрөмж хосолсон үйлчилгээний багцууд
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн интернет

Өрхийн хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын интернет

Байгууллагын хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ИНТЕРНЕТ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

БАГЦ 1

 • Үндсэн хурд 2 mbps
 • Сард ашиглах дата 100GB
 • Шилжих хурд 512kbps

22,000₮

НӨАТ ОРСОН

БАГЦ 2

 • Үндсэн хурд 3mbps
 • Сард ашиглах дата 200GB
 • Шилжих хурд 512kbps

30,000₮

НӨАТ ОРСОН

БАГЦ 3

 • Үндсэн хурд 5mbps
 • Сард ашиглах дата 300GB
 • Шилжих хурд 512kbps

39,000₮

НӨАТ ОРСОН

ЭНГИЙН

 • 2 mbps
 • 90+ суваг

24,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 2mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 80GB
 • Шилжих хурд 512kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

ҮНДСЭН

 • 3 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Loyalty багц

36,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 3mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 150GB
 • Шилжих хурд 512kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй
 • 4 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ

46,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 4mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 200GB
 • Шилжих хурд 512kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй
 • Loyalty багц

ХЯЗГААРГҮЙ 

 • 5 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • +21 channel
 • Loyalty багц

66,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Үндсэн хурд 5mbps
 • Үндсэн хурдаар ашиглах дата 300GB
 • Шилжих хурд 512kbps
 • Шилжих хурдаар ашиглах дата Хязгааргүй

Та өрхийн интернет үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болохдоо төхөөрөмжийн үнийг 50% хямдруулан 125.000 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. Та амжиж захиалаарай.

Захиалга өгөх