Хосолсон үйлчилгээ

Интернэт & Ухаалаг төхөөрөмж хосолсон үйлчилгээний багцууд
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн интернет

Өрхийн хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын интернет

Байгууллагын хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ИНТЕРНЕТ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

EXTRA БАГЦ

 • Үндсэн хурд 6 mbps
 • Хязгааргүй дата

24,000₮

НӨАТ ОРСОН

ЭНГИЙН

 • 6 mbps
 • 90+ суваг
 • 80GB дата

24,000₮

НӨАТ ОРСОН

ҮНДСЭН

 • 8 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Кино сан /4 кино/
 • Ази багц
 • Loyalty багц
 • 200GB дата

36,000₮

НӨАТ ОРСОН

АХИСАН

 • 10 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Кино сан /6 кино/
 • Hollywood багц
 • Loyalty багц
 • Хязгааргүй дата

46,000₮

НӨАТ ОРСОН
 • Loyalty багц

ХЯЗГААРГҮЙ 

 • 10 mbps
 • 110+ суваг
 • Ухраах үйлчилгээ
 • Кино сан /8 кино/
 • Ази болон Hollywood багц
 • Loyalty багц
 • Хязгааргүй дата

66,000₮

НӨАТ ОРСОН

Та өрхийн интернет үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болохдоо төхөөрөмжийн үнийг 50% хямдруулан 125.000 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. Та амжиж захиалаарай.

Захиалга өгөх