Хосолсон үйлчилгээ

Интернэт & Ухаалаг төхөөрөмж хосолсон үйлчилгээний багцууд
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн интернет

Өрхийн хэрэгцээнд зориулсан интернэт багц
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын интернет

Байгууллагын хэрэгцээнд зориулсан интернет багц
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ИНТЕРНЕТ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

БАГЦ 1

  • Үндсэн хурд 2mbps
  • Сард ашиглах дата 50GB
  • Шилжих хурд 512kbps

22,000₮

БАГЦ 2

  • Үндсэн хурд 3mbps
  • Сард ашиглах дата 80GB
  • Шилжих хурд 512kbps

30,000₮

БАГЦ 3

  • Үндсэн хурд 5mbps
  • Сард ашиглах дата 120GB
  • Шилжих хурд 512kbps

39,000₮

Нээлтийн урамшуулал зарлагдаж дан интернет төхөөрөмж 255.000₮-нөөс 50% хямдран 127.500₮ боллоо. Та амжиж захиалаарай

Захиалга өгөх