Нээлтийн урамшуулал дуусхад цөөн хоног үлдлээ

 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

390.000 төгрөгний үнэ бүхий интернет болон ухаалаг төхөөрөмжийг 50% хямдарсан үнэ буюу 195.000 төгрөгөөр худалдан авах боломжийг танд олгож байна. Мөн та хямдарсан үнийн дүнгийн 0%, 30%, 50%, 70%-ийг төлөөд лизингээр авах боломжтой.

100% төлбөрөө төлсөн шинэ хэрэглэгчиддээ 3 сар үндсэн багцыг үнэгүй ашиглах эрхийг бэлэглэнэ. Урамшуулал 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл зарлагдсан тул та яараарай.

УРЬДЧИЛГАА: 100%

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 390,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 195,000₮-өөр авах боломжтой.

 • ҮНДСЭН багц 3 сар үнэгүй
 • СУНГАХ БАГЦ: Дурын багц
 • Хугацаа: 2020.02.01

УРЬДЧИЛГАА: 70%

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 390,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 195,000₮-өөр авах боломжтой.

 • ЛИЗИНГ ХУГАЦАА – 12 САР
 • ҮНДСЭН багц 2 сар үнэгүй
 • СУНГАХ БАГЦ: Дурын багц

УРЬДЧИЛГАА: 50%

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 390,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 195,000₮-өөр авах боломжтой.

 • ЛИЗИНГ ХУГАЦАА – 12 САР
 • ҮНДСЭН багц 1 сар үнэгүй
 • СУНГАХ БАГЦ: 3 сар BASIC ба түүнээс дээш

УРЬДЧИЛГАА: 30%

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 390,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 195,000₮-өөр авах боломжтой.

 • ЛИЗИНГ ХУГАЦАА – 12  эсвэл 24 САР
 • ЭНГИЙН багц 1 сар үнэгүй
 • СУНГАХ БАГЦ: 6 сар BASIC ба түүнээс дээш

УРЬДЧИЛГАА: 0%

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 390,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 195,000₮-өөр авах боломжтой.

 • ЛИЗИНГ ХУГАЦАА – 12 эсвэл 24 САР
 • СУНГАХ БАГЦ: 12 сар BASIC ба түүнээс дээш

Нээлтийн урамшууллаа зарлаж 50% хямдарлаа.

 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

Төхөөрөмжийн хямдрал

Интернет төхөөрөмжийг 255.000 төгрөгөөс 50% хямдарсан үнэ болох 127.500 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой.

УРЬДЧИЛГАА: 100%

ИНТЕРНЕТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 255,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 127,500₮-өөр авах боломжтой.

 • Эхний 2 сар Багц 3-ыг үнэгүй ашиглах
 • СУНГАХ БАГЦ: Дурын багц

УРЬДЧИЛГАА: 50%

ИНТЕРНЕТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 255,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 127,500₮-өөр авах боломжтой.

 • Эхний 1 сар Багц 2-ыг үнэгүй ашиглах
 • Лизингийн хугацаа: 12 сар
 • СУНГАХ БАГЦ: Дурын багц

УРЬДЧИЛГАА: 0%

ИНТЕРНЕТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 255,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 127,500₮-өөр авах боломжтой.

 • Лизингийн хугацаа: 18 сар
 • СУНГАХ БАГЦ: Багц 2 болон түүнээс дээш

Төхөөрөмжийн хямдрал

MNBC хэрэглэгчид одоо ашиглаж буй төхөөрөмжөө өгөөд 50% хямдарсан үнэ болох 195.000 төгрөгөөс 50.000 төгрөг хямдруулан шинэ төхөөрөмжөө /Интернет болон ухаалаг төхөөрөмж/ худалдан авах боломжтой.