БАЙРШИЛ ШАЛГАХ

Suljee shalgah

Тухайн байршилд одоогоор сүлжээ ороогүй байна.

Бид Улаанбаатар хотыг бүрэн хамрахыг зорин ажиллаж байгаа бөгөөд та урьдчилсан захиалгад бүртгүүлснээр тухайн байршилд сүлжээ ормогц 50%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах боломжтой.

Тухайн байршилд одоогоор сүлжээ ороогүй байна.

Бид Улаанбаатар хотыг бүрэн хамрахыг зорин ажиллаж байгаа бөгөөд та урьдчилсан захиалгад бүртгүүлснээр тухайн байршилд сүлжээ ормогц 50%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах боломжтой.

Тухайн байршилд сүлжээ орсон байна.

Амжиж захиалгаа өгөөд интернет болон ухаалаг төхөөрөмжөө 50% хямдруулаад аваарай.

Тухайн байршилд одоогоор сүлжээ ороогүй байна.

Бид Улаанбаатар хотыг бүрэн хамрахыг зорин ажиллаж байгаа бөгөөд та урьдчилсан захиалгад бүртгүүлснээр тухайн байршилд сүлжээ ормогц 50%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах боломжтой.

Тухайн байршилд сүлжээ орсон байна.

Амжиж захиалгаа өгөөд интернет болон ухаалаг төхөөрөмжөө 50% хямдруулаад аваарай.

Тухайн байршилд одоогоор сүлжээ ороогүй байна.

Бид Улаанбаатар хотыг бүрэн хамрахыг зорин ажиллаж байгаа бөгөөд та урьдчилсан захиалгад бүртгүүлснээр тухайн байршилд сүлжээ ормогц 50%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах боломжтой.

Тухайн байршилд сүлжээ орсон байна.

Амжиж захиалгаа өгөөд интернет болон ухаалаг төхөөрөмжөө 50% хямдруулаад аваарай.

Тухайн байршилд одоогоор сүлжээ ороогүй байна.

Бид Улаанбаатар хотыг бүрэн хамрахыг зорин ажиллаж байгаа бөгөөд та урьдчилсан захиалгад бүртгүүлснээр тухайн байршилд сүлжээ ормогц 50%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах боломжтой.

Тухайн байршилд сүлжээ орсон байна.

Амжиж захиалгаа өгөөд интернет болон ухаалаг төхөөрөмжөө 50% хямдруулаад аваарай.

Тухайн байршилд одоогоор сүлжээ ороогүй байна.

Бид Улаанбаатар хотыг бүрэн хамрахыг зорин ажиллаж байгаа бөгөөд та урьдчилсан захиалгад бүртгүүлснээр тухайн байршилд сүлжээ ормогц 50%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах боломжтой.

Тухайн байршилд сүлжээ орсон байна.

Амжиж захиалгаа өгөөд интернет болон ухаалаг төхөөрөмжөө 50% хямдруулаад аваарай.

dur nisdeg suul