390.000 төгрөгний үнэ бүхий интернет болон ухаалаг төхөөрөмжийг 50% хямдарсан үнэ буюу 195.000 төгрөгөөр худалдан авах боломжийг танд олгож байна. Мөн та хямдарсан үнийн дүнгийн 0%, 50%-ийг төлөөд лизингээр авах боломжтой.

УРЬДЧИЛГАА: 100%

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 390,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 195,000₮-өөр авах боломжтой.

 • ҮНДСЭН багц: Кино сан +4 кино үнэгүй, Ази багц үнэгүй
 • АХИСАН багц:  Кино сан +7 кино үнэгүй, Холливуд багц үнэгүй
 • ХЯЗГААРГҮЙ багц:  Кино сан +10 кино үнэгүй, Холливуд багц үнэгүй
 • СУНГАХ БАГЦ: Дурын багц

УРЬДЧИЛГАА: 50%

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 390,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 195,000₮-өөр авах боломжтой.

 • ҮНДСЭН багц: Кино сан +4 кино үнэгүй, Ази багц үнэгүй
 • АХИСАН багц:  Кино сан +7 кино үнэгүй, Холливуд багц үнэгүй
 • ХЯЗГААРГҮЙ багц:  Кино сан +10 кино үнэгүй, Холливуд багц үнэгүй
 • ЛИЗИНГ ХУГАЦАА – 18 САР
 • СУНГАХ БАГЦ: Лизингийн хугацаанд ҮНДСЭН БАГЦ ба түүнээс дээш

УРЬДЧИЛГАА: 0%

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 390,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 195,000₮-өөр авах боломжтой.

 • ҮНДСЭН багц: Кино сан +4 кино үнэгүй, Ази багц үнэгүй
 • АХИСАН багц:  Кино сан +7 кино үнэгүй, Холливуд багц үнэгүй
 • ХЯЗГААРГҮЙ багц:  Кино сан +10 кино үнэгүй, Холливуд багц үнэгүй
 • ЛИЗИНГ ХУГАЦАА – 20 САР
 • СУНГАХ БАГЦ: Лизингийн хугацаанд ҮНДСЭН БАГЦ ба түүнээс дээш

Нээлтийн урамшууллаа зарлаж 50% хямдарлаа.

Төхөөрөмжийн хямдрал

Интернет төхөөрөмжийг 255.000 төгрөгөөс 50% хямдарсан үнэ болох 127.500 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой.

УРЬДЧИЛГАА: 100%

ИНТЕРНЕТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 255,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 127,500₮-өөр авах боломжтой.

 

 • СУНГАХ БАГЦ: Дурын багц

УРЬДЧИЛГАА: 50%

ИНТЕРНЕТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 255,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 127,500₮-өөр авах боломжтой.

 • Лизингийн хугацаа: 12 сар
 • СУНГАХ БАГЦ: Лизингийн хугацаанд БАГЦ 2 болон түүнээс дээш

УРЬДЧИЛГАА: 0%

ИНТЕРНЕТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ: 255,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 127,500₮-өөр авах боломжтой.

 • Лизингийн хугацаа: 18 сар
 • СУНГАХ БАГЦ: Лизингийн хугацаанд БАГЦ 2 болон түүнээс дээш

Төхөөрөмжийн хямдрал

MNBC хэрэглэгчид одоо ашиглаж буй төхөөрөмжөө өгөөд 50% хямдарсан үнэ болох 195.000 төгрөгөөс 50.000 төгрөг хямдруулан шинэ төхөөрөмжөө /Интернет болон ухаалаг төхөөрөмж/ худалдан авах боломжтой.