Хэрэглэгч та интернетийн хурдаа дараах веб сайтаар орж шалгах боломжтой:

http://www.speedtest.net/

Speedtest.net