Сүлжээ орлоо

Зүүн салаанд  интернет, тв-ийн хосолсон үйлчилгээний сүлжээ орлоо. Бид захиалгаа авч, суурилуулалтаа хийж эхэлсэн тул…

Podcast гэж юу вэ ?

Podcast гэж юу вэ ? IPOD(айпод) болон BROADCAST буюу радиогоор дамжуулах, мэдээллэх гэсэн 2 үгнээс…